დანები

სამზარეულოს დანა


ეს უნიკალური დიზაინის სამზარეულოს დანაა, რომელიც გამოჭედილია ჩვენს სამჭედლოში

სამზარეულოს დანა


ეს უნიკალური დიზაინის სამზარეულოს დანაა, რომელიც გამოჭედილია ჩვენს სამჭედლოში

დიდი სამზარეულოს დანა


განსაკუთრებულად ბასრი და მდგრადი დიდი სამზარეულოს დანა.

დიდი სამზარეულოს დანა


განსაკუთრებულად ბასრი და მდგრადი დიდი სამზარეულოს დანა.